Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 9 februari 2024

2024 -02- 09

kommentar av SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker

 

 

  • En majoritet befarar fortfarande att arbetslösheten kommer att öka
  • Men det är färre än tidigare som räknar med ökad arbetslöshet
  • Och fler än tidigare tror på minskad arbetslöshet

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens förväntningar om arbets­mark­naden. Under perioden mellan den 21 december 2023 och den 22 januari 2024 inter­vjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år. En metodbeskrivning finns på SKOP:s hemsida www.skop.se

Hela rapporten kan hämtas här Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 9 januari 2024

« Tillbaka