Sekretess

SKOP garanterar anonymiteten för dem som deltar i våra undersökningar, dvs. det skall inte gå att spåra vad en enskild person har svarat. Våra undersökningsresultat avkodifieras därför regelmässigt i samband med dataredovisningen.

All SKOP:s personal har avgivit ett tystnadslöfte som innebär att de inte får berätta för utomstående om våra undersökningar.

SKOP hanterar alla personuppgifter i enlighet med de regler som dataskyddsförordningen GDPR uppställer.

SKOP följer ESOMAR:s regler.