Om SKOP

SKOP:s ursprung

SKOP är en fristående familjeägd företagsgrupp med stor erfarenhet av olika slags marknads-, brukar-, personal-, attityd- och opinionsundersökningar. Vi arbetar regelbundet på uppdrag av företag, kommuner, statliga myndigheter, media och organisationer. SKOP använder inga underleverantörer.

SKOP grundades 1985 av forskare som tidigare hade varit verksamma vid Uppsala universitet. I SKOP:s företagsledning ingår dessutom personer med erfarenhet från den offentliga sektorn och från företagsledning i det privata näringslivet.

SKOP:s vetenskapliga råd garanterar forskningsanknytningen i företagets verksamhet. I SKOP:s vetenskapliga råd ingår SKOP:s disputerade projektledare men även andra dispute­rade personer som SKOP har valt att knyta till verksamheten. Kompetensen i SKOP:s veten­skapliga råd spänner över både samhälls- och beteendevetenskap och natur- och teknikveten­skaper.

SKOP:s inriktning

SKOP är kunskapsföretag med bas i en omfattande undersökningsverksamhet. Denna kompletteras med kompetens för bl.a. ekonomiska analyser.

Våra uppdragsgivare

Våra kunder är företag och organisationer inom det privata näringslivet likväl som offentlig sektor.

Personal

SKOP:s projektledare har erfarenhet från olika sektorer av det svenska samhället. Vi har vetenskaplig och analytisk erfarenhet från universitet och högskolor, men också personal som har erfarenhet från den offentliga sektorn och det privata näringslivet.

SKOP har alltid en kundansvarig undersökningsledare som har ansvar för alla kontakter med en kund och de uppdrag som SKOP utför åt denne.

Miljö

SKOP:s arbete vägleds av ett ansvarstagande för miljön. Vår miljöpolicy som är antagen av företagsledningen fungerar som en integrerad del av vår verksamhet. Vi är ett tjänsteföretag och kan främst påverka miljön genom val av miljövänliga alternativ vid inköp av material och utrustning samt vid utrangering och sophantering. Vi arbetar också med att finna energisnåla lösningar för utnyttjande av vår elektriska utrustning.