Sök bland SKOP:s politiska undersökningar

Senaste politikrapporterna:

Betyg på regering och opposition, 16 februari 2018

2018 -02- 16

– kommentar av docent Örjan Hultåker   Negativ förtroendebalans för regeringen 41 procent anser att regeringen gör ett bra jobb – 43 procent ett dåligt jobb Positiv balans för den borgerliga oppositionen Sverigedemokraternas sympatisörer tror på borgarnas regeringsalternativ Det …

SKOP:s väljarbarometer, 12 februari 2018

2018 -02- 12

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Ökad ledning för den borgerliga alliansen över det rödgröna blocket Moderaterna ökar och utmanar Socialdemokraterna om att vara största parti Sverigedemokraterna stabiliseras runt 15 procent Moderaterna leder klart som näst bästa parti Mycket …

Jämförelse mellan Stefan Löfven och Ulf Kristersson

2017 -11- 14

– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker   Dött lopp mellan Löfven och Kristersson som skickligaste statsministerkandidat Rödgröna sympatisörer (94 procent) tror att Stefan Löfven är skickligast Borgerliga sympatisörer (83 procent) tror att Ulf Kristersson är skickligast Sverigedemokraternas sympatisörer (76 …

Äldre rapporter

Betyg på regering och opposition, 6 november 2017

2017 -11- 06
– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Positiv förtroendebalans för regeringen 42 procent anser att regeringen gör ett bra jobb – 39 procent ett dåligt jobb Alliansens övertag i partisympatier har inte lyft förtroendet för deras regeringsförmåga     Det …

SKOP:s väljarbarometer 3 november 2017

2017 -11- 05
Remarkabel återhämtning för Moderaterna i SKOP:s oktoberbarometer Redan för tre veckor sedan, inför Moderaternas extrastämma, siade Örjan Hultåker i Svensk Tidskrift att det fanns en ”potential för Ulf Kristersson att lyfta partiet till ’normala’ moderata nivåer i närheten av …

Betyg på regering och opposition, 14 juli 2017

2017 -07- 14
– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker   Historiskt lång period med negativt förtroendebalans för regeringen 42 procent anser att regeringen gör ett dåligt jobb Den borgerliga oppositionen gynnas inte av det låga förtroendet för regeringen Förtroendet lågt för båda …

SKOP:srikspolitiska & kommunala väljarbarometrar juli 2017

2017 -07- 10
–  kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker   De rödgröna leder i både riks- och kommunalpolitiken Moderaterna i starkt nedåtriktad trend Men Moderaterna klarar sig bättre kommunalt än i rikspolitiken Sverigedemokraterna och Centerpartiet i stigande trend Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ …

SKOP:s väljarbarometer för företagare/företagsledare, 25 november 2016

2017 -02- 09
– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker   Förstärkt dominans för det borgerliga blocket Centerpartiet ökar och är näst störst Även Moderaterna ökar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet minskar Nedåtriktad trend för Sverigedemokraterna   Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som …

SKOP:s företagarbarometer, 6 maj 2016

2016 -05- 06
– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker   Fortsatt stark borgerlig dominans Stora förändringar inom det rödgröna blocket Miljöpartiet nästan utraderat bland företagare och företagsledare Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ökar Delad andraplats för Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna   Det visar SKOP:s senaste barometer …

Jämförelse mellan Löfven och Kinberg Batra som statsministerkandidater, 8 april 2016

2016 -04- 08
– kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker En växande majoritet anser att Anna Kinberg Batra (M) är skickligast att leda en regering Moderatledaren i uppåtriktad trend i SKOP:s skicklighetsliga En krympande minoritet anser att Stefan Löfven (S) är skickligast 53,8 …
Sök bland SKOP:s ekonomiska rapporter

Senaste ekonomirapporterna:

Hushållens ränteförväntningar, 13 februari 2018

2018 -02- 13

– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Inför besked från riksbanken om penningpolitiken: En majoritet av hushållen tror på räntehöjningar inom ett år En majoritet tror på oförändrade räntor det närmaste kvartalet Men ett av fyra hushåll tror att …

Företagens ränteförväntningar, 4 december 2017

2017 -12- 04

– kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Efter nästan 3 år med negativ reporäntan: Stabilt höga förväntningar om stigande ränta – företagen tror på räntehöjning inom ett år 75 procent tror att räntan höjs inom ett år 20 procent …

Företagens ekonomiska förväntningar, 29 november 2017

2017 -11- 29

– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Företagen tror att högkonjunkturen varar fram till nästa års valupptakt Vartannat företag (47 procent) planerar för ökad efterfrågan på 6 månaders sikt Det sker från en hög aktivitetsnivå, trots liten minskning jämfört …

Äldre rapporter

Hushållens ekonomiska förväntningar

2017 -11- 10
kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Hushållens framtidstro ökar när det gäller Sveriges ekonomi Men fortfarande befarar 30 procent att ekonomin skall försämras det närmaste året Hushållens förväntningar kvar på hög nivå när det gäller den egna ekonomin Med undantag …

Hushållens ekonomiska förväntningar, 17 juli 2017

2017 -07- 17
kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker  Fortfarande dominerar pessimismen när det gäller Sveriges ekonomi Pessimismen har dock successivt minskat under 2016 och 2017 36 procent befarar att landets ekonomi skall försämras, 24 procent tror att den förbättras Många äldre personer …

Företagens löneförväntningar, 17 februari 2017

2017 -02- 17
– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker – En majoritet av företagen tror på oförändrad löneökningstakt i Sverige – Förväntningarna för hela arbetsmarknaden ligger i stark uppåtriktad trend – SKOP:s förväntansindex på historiskt hög nivå – Men många tror att …

Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017

2017 -02- 14
– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Inför besked från riksbanken om penningpolitiken: En majoritet av hushållen tror på räntehöjningar under 2017 Nästan ingen tror på sjunkande räntor Ändå fortsätter bostadspriserna att stiga    Det visar SKOP:s senaste undersökning …

Företagens pris- och inflationsförväntningar, 9 februari 2017

2017 -02- 14
– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker – Stigande inflationsförväntningar i de svenska företagen – Uppåtriktad trend för uppfattningen om den genomsnittliga prisutvecklingen i Sverige – Men en majoritet av företagen tror fortfarande på oförändrad svensk prisstegringstakt – Många företag …

Företagens ränteförväntningar, 7 februari 2017

2017 -02- 14
– kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Efter 2 år med negativ reporäntan: – Företagen har inte trott på den uthålliga negativa reporäntan – Företagen har hela tiden legat före riksbanken i förväntningar om räntehöjningar – En stor majoritet …

Företagens aktivitetsutveckling, 26 januari 2017

2017 -02- 14
– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Företagsaktiviteten fortsätter att öka Drygt ett av fyra företag redovisar ökad aktivitet Men aktivitetsökning har mattats     Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens aktivitetsutveckling. Mellan den 9 december 2016 och …
Sök bland SKOP:s övriga rapporter

Senaste övrigtrapporterna: