Våra tjänster

SKOP har även ett omfattande program för rullande omnibussundersökningar som genomförs med jämna intervall. I dessa undersökningar kan företag, myndigheter och organisationer kostnadseffektivt ställa en eller flera egna frågor.

tele-SKOPS riks varje månad 1.000 rikstäckande intervjuer med bosatta i Sverige i åldern 18-84 år

tele-SKOP ungdom varje kvartal 1.000 rikstäckande intervjuer med ungdomar i åldern 16-25 år

tele-SKOP Stockholm varje kvartal 1.000 intervjuer med invånare i hela Stockholms län i åldern 18-84 år

tele-SKOP Göteborg varje kvartal 700 intervjuer med invånare i Göteborgs stad i åldern 18-84 år

tele-SKOP Skåne varje kvartal 1.000 intervjuer med invånare i Skåne i åldern 18-84 år

företags-SKOP varannan månad intervjuas 600 svenska företagsledare

dagsbussar under en dag intervjuas på uppdrag 100-1.000 personer bosatta i Sverige

SKOP har stor erfarenhet av att skräddarsy undersökningar efter våra kunders krav och önskemål. Det gäller analyser av problemställningar, frågeformulering, fastställande av undersöknings- och målgrupper, data- och resultatanalyser med mera. Vi har stort metodkunnande vilket gör att vi i arbetet utgår från kundens frågeställningar och väljer den eller de metoder som är bäst lämpade i den aktuella situationen. Det kan variera från kvalitativa fokusintervjuer och fokusgrupper till standardiserade kvantitativa telefonintervjuer och postala enkäter.

För telefonintervjuerna har vi vår egen intervjucentral i Stockholm. Vi använder inte underleverantör.

På samma sätt som vi inte känner oss bundna att arbeta med en enda metod arbetar vi också med olika typer av frågeställningar. SKOP genomför marknadsundersökningar, personal-, kund- och ägarundersökningar, följer upp kampanjer och gör observationsmätningar, genomför läsvärdesundersökningar, utvärderar trycksaker  m.m.

SKOP är ett fullsortimentsföretag när det gäller opinions- och marknadsundersökningar. Vi gör ofta specialundersökningar åt våra kunder vars önskemål ställer särskilda krav på problemidentifiering, val av målgrupp, kvalitet, datainsamlingsmetod eller analys.

Både vi och våra kunder ogillar svåröverskådliga datautskrifter. SKOP lägger därför ner stor möda på att presentera välredigerade tabeller, diagram och grafer. Genom skriftliga rapporter och sammanfattningar kommenterar SKOP undersökningsresultaten.