Läsarundersökning

Tidskrifter och tidningar förmedlar kunskap, attityder, idéer och värderingar. Dessutom, de roar och underhåller en stor publik. De kan också vara framgångsrika kanaler för annonsörer som vill påverka marknader, stärka banden till nuvarande kunder och vinna nya.

För att lyckas kommunicera behöver redaktioner, ägare och annonsörer få information om hur tidskrifterna och tidningarna används och uppfattas av sina läsare. Därför har SKOP tagit fram ett grundpaket som vi kallar SKOP:s Läsarundersökning och varje utgivare väljer själv de frågor som bäst passar den egna tidskriften.

Läsarundersökningens utformning

Undersökningen beskriver hur många av mottagarna som känner till och faktiskt läser tidskriften eller tidningen.

Läsarna berättar också hur ofta, hur mycket, var och på vilket sätt de läser. De talar om hur många andra som läser deras exemplar. De sätter övergripande betyg på tidskriften/tidningen och talar om vad som är bra, dåligt, viktigt och oviktigt. De beskriver den nytta som de har av tidskriften/tidningen och vad de saknar.

Andra frågor kan handla om tidskriftens/tidningens annonser och  konkurrentmedia som läsarna tar del av.

Utöver baspaketet kan SKOP bl.a. erbjuda

+    Gruppdiskussioner för en djupare analys eller för att testa nya tidskrifts- eller tidningsidéer

+    Nöjd Läsar-index som identifierar hur nöjda läsarna är, vilka som är mest nöjda/missnöjda och läsarnas lojalitet

+    Konkurrentanalyser, dvs. jämförelser med de viktigaste konkurrenterna, deras starka och svaga sidor

+    Läsarprofiler och målgruppsanalyser

+    Prioriteringsmatriser som visar vad det är viktigast att förändra för att få nöjda läsare

+    Uppföljning av annons- och informationskampanjer

+    Test av annonser och budskap

+    Webb-enkäter