Kvantitativa metoder

Tele-SKOP

Telefonintervjuer är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna för kvantitativa ändamål. Med telefonintervjuer erhålls hög svarsfrekvens till förhållandevis låg kostnad.

tele-SKOP är vår egen metod för telefonintervjuer som anpassas efter varje kunds behov. I tele-SKOP-metoden ingår omsorgsfull frågeformulering, urvalshantering, med bl.a. systematisk uppföljning av dem som inte svarar vid första försöket, och databashantering med inbyggda kontrollfunktioner.

Våra telefonintervjuer genomförs från våra egna intervjucentraler av intervjuare som erhåller träning och arbetsledning.

Postala enkäter

SKOP genomför både små och stora postala enkätundersökningar. Postala enkäter är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna för kvantitativa ändamål. Genom enkätutskick kan omfattande undersökningar genomföras till låg kostnad.

SKOP:s metod för postala enkäter anpassas för varje kunds behov. I metoden ingår bl.a. omsorgsfull frågeformulering, urvalshantering och databashantering med kontrollfunktioner.

Webbenkäter

SKOP gör undersökningar via webben.

Webbenkäter är ett mycket kostnadseffektivt sätt att samla in data för kvantitativa ändamål. Undersökningar via webben är ofta den naturliga vägen att få kunskap om Internetanvändare men Internet kan även användas för att samla in annan kunskap där de som skall intervjuas har tillgång till Internet.

Internet-SKOP är vår egen metod för webbaserade undersökningar som anpassas efter varje kunds behov. I metoden ingår bl.a. omsorgsfull frågeformulering, urvalshantering och databashantering med kontrollfunktioner.

På-plats-SKOP

SKOP genomför undersökningar på plats i eller utanför exempelvis butiker, ute på staden eller i andra miljöer.

Undersökningar på en viss plats är ett sätt att samla in data för kvantitativa ändamål när det är svårt att på annat sätt få kontakt med de människor man vill intervjua eller där intervjuerna kräver närvaro på just den platsen. Genom undersökningar på en viss plats kan man få kännedom om vad människor som vistas på platsen tycker och tänker.

På-plats-SKOP är vår egen metod för På-plats-undersökningar som anpassas efter varje kunds behov. I metoden ingår bl.a. omsorgsfull frågeformulering och metoder för urval av personer att intervjua.

Våra På-plats-undersökningar genomförs av intervjuare som erhåller träning och arbetsledning.