Vanliga frågor

Jag har blivit uppringd för en tele-SKOP undersökning?

Svar: Du är slumpmässigt vald ur befolkningsregistret SPAR (Samordnat person- och adressregister) där alla svenskar finns. Många svenska företag och organisationer hämtar urval av individer ur detta register.  

Hur vet jag att jag är anonym?

Svar: Anonymitetsskyddet är en av grundstenarna i marknadsundersökningsföretagens gemensamma regler. Ingen information som kan kopplas tillbaka till dig som enskild person får lämnas vidare till någon extern part. Undantaget är om du som svarar uttryckligen ger ditt tillstånd att vi får spara data om dig en längre tid.

Vem har beställt frågorna?

Svar: I många fall talar vi redan i intervjun om vem som är uppdragsgivaren. Men på samma sätt som intervjupersonen är anonym för uppdragsgivaren kan även en uppdragsgivare få vara anonym för att svaren inte skall påverkas. SKOP står då som garant för undersökningen.

Jag har spärrat mitt telefonnummer genom NIX-registret. Varför blir jag uppringd?

Svar: NIX-registret spärrar samtal från försäljare inte från marknadsundersökningar. När SKOP ringer så är du säker på att vi inte ska sälja något. Vi lämnar aldrig ut information om dig eller vad du har svarat till någon annan.