Hushållens inflationsförväntningar 20 november 2023

2023 -11- 20

kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

 

  • Många hushåll tror att inflationen bromsar in
  • Män tror på inbromsning i större utsträckning än kvinnor
  • Svenskarnas oro är störst när det gäller bostadskostnader
  • Tror att prisökningstakten för mat- och elpriser bromsar in
  • Matpriserna har störst påverkan på genomsnittliga prisförväntningar

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens inflationsförväntningar. Under perioden mellan den 9 och den 22 oktober 2023 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år. En metodbeskrivning finns på SKOP:s hemsida www.skop.se

Många hushåll tror att inflationen bromsar in

– Hälften av svenskarna (50 procent) tror på oförändrade genomsnittliga priser i Sverige, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

Ladda upp rapporten här Hushållens inflationsförväntningar, 20 november 2023

« Tillbaka