Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 3 november 2023

2023 -11- 03

– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

 

  • Pessimism om arbetslösheten – en majoritet tror att den ökar
  • Anställda i privat sektor mer pessimistiska än offentliganställda
  • Nästan ingen skillnad mellan storstadsområden och övriga riket

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens förväntningar om arbets­mark­naden. Under perioden mellan den 9 och den 22 oktober 2023 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år.

SKOP frågade, ”Tror du att arbetslösheten under det kommande året kommer att öka mycket, öka litet, vara oförändrad, minska litet eller minska mycket?”

Ladda upp hela nyhetsbrevet Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden,3 november 2023

 

« Tillbaka