Sök bland SKOP:s ekonomiska undersökningar
Sök bland SKOP:s ekonomiska rapporter
Sök bland SKOP:s övriga rapporter

senaste Ekonomirapporterna:

Hushållens inflationsförväntningar, 31 januari 2024

2024 -01- 31

 kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker   Fler hushåll tror att inflationen bromsar in 40 procent tror på långsammare ökning av genomsnittliga priser Svenskarnas oro är störst när det gäller bostadskostnader Tror att prisökningstakten för bensin och diesel bromsar …

Hushållens ränteförväntningar, 31 januari 2024

2024 -01- 31

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Total omsvängning i hushållens ränteförväntningar Hushållens ränteförväntningar vänder kraftigt ner 50 procent tror att räntorna har gått ned om ett år 71 procent tror att räntorna är oförändrade om tre månader.   Det …

Metodbeskrivning tele-SKOP riks, januari 2024

2024 -01- 31

Hämta metodbeskrivningen här Metodbeskrivning tele-SKOP riks, januari 2024