Sök bland SKOP:s ekonomiska undersökningar
Sök bland SKOP:s ekonomiska rapporter
Sök bland SKOP:s övriga rapporter

senaste Ekonomirapporterna:

Hushållens ekonomiska förväntningar, 9 februari 2024

2024 -02- 09

kommentar av SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker   Fortfarande dominerar pessimisterna över optimisterna om landets ekonomi Men pessimismen minskar SKOP:s makroindex återhämtas från -72 i oktober till -14 Fler befarar försämrad än tror på förbättrade hushållsekonomi SKOP:s mikroindex stigit …

Hushållens förväntningar om bästa tid för bostadsköp och om bostadspriserna

2024 -02- 06

kommentar av SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker   Kraftig omsvängning – Fler än tidigare tror att nu är bästa tid för bostadsköp – Fler tror också på stigande bostadspriser under det kommande året   Det visar SKOP:s senaste undersökning …

Hushållens inflationsförväntningar, 31 januari 2024

2024 -01- 31

 kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker   Fler hushåll tror att inflationen bromsar in 40 procent tror på långsammare ökning av genomsnittliga priser Svenskarnas oro är störst när det gäller bostadskostnader Tror att prisökningstakten för bensin och diesel bromsar …

Hushållens ränteförväntningar, 31 januari 2024

2024 -01- 31

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Total omsvängning i hushållens ränteförväntningar Hushållens ränteförväntningar vänder kraftigt ner 50 procent tror att räntorna har gått ned om ett år 71 procent tror att räntorna är oförändrade om tre månader.   Det …

Metodbeskrivning tele-SKOP riks, januari 2024

2024 -01- 31

Hämta metodbeskrivningen här Metodbeskrivning tele-SKOP riks, januari 2024

Hushållens inflationsförväntningar 20 november 2023

2023 -11- 20

– kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker   Många hushåll tror att inflationen bromsar in Män tror på inbromsning i större utsträckning än kvinnor Svenskarnas oro är störst när det gäller bostadskostnader Tror att prisökningstakten för mat- och elpriser …

Hushållens ränteförväntningar 20 november 2023

2023 -11- 20

– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Inför riksbankens beslut om styrräntan 76 procent av hushållen befarar högre räntor om ett år 72 procent tror att räntorna är högre redan om tre månader   Det visar SKOP:s senaste undersökning …

Sida 1 av 212