Hushållens ränteförväntningar, 1 augusti 2019

2019 -08- 01

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

 

  • Nedåtriktad trend för hushållens ränteförväntningar
  • Allt färre tror på räntehöjningar inom ett år
  • SKOP:s långa förväntansindex ligger på lägsta nivån sedan juni 2016
  • Nästan en av fyra (71,3 procent) tror att räntorna är oförändrade om tre månader

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens ränteförväntningar. Under perioden mellan den 25 juni och den 16 juli 2019 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år. Ladda upp hela rapporten här Hushållens ränteförväntningar, 1 augusti 2019

« Tillbaka