Hushållens ränteförväntningar, 13 augusti 2018

2018 -08- 13

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

  • Enligt Riksbankens prognoser höjs den normgivande reporäntan i slutet av året
  • 68 procent av svenskarna tror också att räntorna är högre om ett år
  • Sedan juni 2016 har en majoritet trott på räntehöjningar inom ett år
  • Drygt var fjärde svensk (27 procent) tror att räntorna är högre redan om tre månader

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens ränteförväntningar. Under perioden mellan den 20 juni och den 21 juli 2018 intervjuades cirka 1.200 personer i åldern 18 till 84 år.

Ladda ner hela rapporten här Hushållens ränteförväntningar, 13 augusti 2018

« Tillbaka