Sök bland SKOP:s ekonomiska undersökningar
Sök bland SKOP:s ekonomiska rapporter
Sök bland SKOP:s övriga rapporter

senaste Ekonomirapporterna:

Metodbeskrivning tele-SKOP riks, november 2020

2020 -12- 17

Metodbeskrivning tele-SKOP riks, november-december 2020

Hushållens ekonomiska förväntningar, 17 december 2020

2020 -12- 17

kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker   Coronapandemins andravåg har inte gjort svenskarna mer pessimistiska Pessimismen om Sveriges ekonomi fortsätter att minska Fortfarande tror dock 65,1 procent att landets ekonomi har blivit sämre om ett år Men SKOP:s mikroindex …