Sök bland SKOP:s ekonomiska undersökningar
Sök bland SKOP:s ekonomiska rapporter
Sök bland SKOP:s övriga rapporter

senaste Ekonomirapporterna:

Företagens ränteförväntningar, 4 december 2017

2017 -12- 04

– kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Efter nästan 3 år med negativ reporäntan: Stabilt höga förväntningar om stigande ränta – företagen tror på räntehöjning inom ett år 75 procent tror att räntan höjs inom ett år 20 procent …