Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 13 november 2020

2020 -11- 13

– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

 

  • Fortsatt djup pessimism om ökad arbetslöshet
  • Trots hög arbetslöshet – 80,1 procent befarar ytterligare ökad arbetslöshet
  • 24,4 räknar med att arbetslösheten skall öka mycket
  • Anställda mer oroliga än företagare

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens förväntningar om arbetsmarknaden. Under perioden mellan den 23 och den 26 oktober 2020 intervjuades 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år. Ladda upp hela rapporten här Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 13 november 2020

« Tillbaka