Trollfabrikernas falska nyheter, 3 september 2018

2018 -09- 02

kommentar av docent Örjan Hultåker

Inför riksdagsvalet frågade SKOP ett slumpmässigt urval ur svenska befolkningsregistret, ”Tror du att så kallade trollfabriker kommer att använda falska nyheter på Facebook och andra sociala media för att påverka det svenska riksdagsvalet i höst?”

SKOP frågade också vem som främst gynnas av trollfabrikernas falska nyheter, ”Tror du att sådana trollfabriker och falska nyheter främst kommer att gynna borgerliga partier, rödgröna partier eller Sverigedemokraterna?”

Ladda ner rapporten här Trollfabrikerna som hot mot riksdagsvalet

« Tillbaka