Hushållens förväntningar om börsutvecklingen, 23 mars 2021

2021 -03- 23

 kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

 

Hushållens börsförväntningar når historiskt hög topp

  • SKOP:s förväntansindex på högsta nivån sedan våren 2010
  • Börsförväntningarna på den nivå där börsen brukar vända ned till Bear Market
  • Men börsen och samhällsekonomin saknar erfarenhet av pandemier

 

Under perioden mellan 19 oh 23 februari 2021 intervjuades 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år. SKOP frågade, ”Kommer de genomsnittliga börskurserna att öka eller minska under de kom­mande tre månaderna? Eller kommer de att vara oförändrade?”

Ladda upp hela rapporten här Hushållens förväntningar om börsutvecklingen 23 mars 2021

« Tillbaka