Hushållens förväntningar om börsutvecklingen, 7 augusti 2019

2019 -08- 07

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

 

Inför den aviserade konjunkturavmattningen

  • Många aktieägare tror på stigande börskurser
  • Optimisterna dominerar över pessimisterna
  • De som tror på stigande kurser är fler än de som befarar sjunkande kurser
  • 43 procent räknar med köp av aktier under närmaste 3 månaderna – 26 procent planerar sälja

 

Under perioden mellan den 25 juni och den 16 juli 2019 intervjuades drygt 1.000 personer som var mellan 18 och 84 år. SKOP frågade, ”Kommer de genomsnittliga börskurserna att öka eller minska under de kom­mande tre månaderna? Eller kommer de att vara oförändrade?”. Ladda upp hela rapporten här Hushållens förväntningar om börsutvecklingen 7 augusti 2019

« Tillbaka