Hushållens pris- och inflationsförväntningar, 18 april 2019

2019 -04- 18

kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

 

  • Sjunkande inflationsförväntningar
  • Förväntningarna för de genomsnittliga priserna i nedåtriktad trend
  • Lägsta nivån sedan mars/april 2018 för genomsnittliga prisökningar
  • Matpriserna fortsätter att driva upp inflationsförväntningarna

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens inflationsförväntningar. Under perioden mellan den 7 och 27 mars 2019 intervjuades cirka 1.500 personer i åldern 18 till 84 år. Ladda upp hela rapporten här Hushållens inflationsförväntningar, 18 april 2019

« Tillbaka