Hushållens förväntningar om börsutvecklingen, 23 april 2019

2019 -04- 23

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

 

Ser aktieägarna en lågkonjunktur med sjunkande börskurser?

  • Pessimisterna dominerar över optimisterna, men färre pessimister än hösten 2018
  • De som tror på stigande kurser är färre än de som befarar sjunkande
  • 43 procent räknar med köp av aktier under närmaste 3 månaderna – 34 procent planerar sälja

 

Under perioden mellan den 7 till den 27 mars 2019 intervjuades drygt 1500 personer i åldern 18 till 84 år. SKOP frågade, ”Kommer de genomsnittliga börskurserna att öka eller minska under de kom­mande tre månaderna? Eller kommer de att vara oförändrade?”

Ladda upp hela rapporten här Hushållens förväntningar om börsutvecklingen 23 april 2019

« Tillbaka