Företagens pris- och inflationsförväntningar, 18 april 2019

2019 -04- 18

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

 

  • Stigande inflationsförväntningar i de svenska företagen
  • Företagen räknar med en snabbare genomsnittlig prisökningstakt under det kommande året
  • Små företag befarar att de egna priserna inte kan matcha prisutvecklingen

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens pris- och inflationsförväntningar. Mellan den 4 och den 21 mars intervjuades 600 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd. Ladda upp hela rapporten här Företagens pris- och inflationsförväntningar, 18 april 2019

« Tillbaka