Företagens ekonomiska förväntningar, 26 mars 2019

2019 -03- 26

– kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

  • Högkonjunkturen har hållit farten uppe under början av året
  • Men aktivitetsökningen bromsar in på 6 månaders sikt
  • Fortsatt hög tillväxtoptimism på 6 månaders sikt
  • Men optimismen i nedåtriktad trend – 6 månadsprognosen på lägsta nivå sedan 2009
  • De större företagen mer optimistiska än de minsta
  • Efterfrågan på arbetskraft kvar på historiskt hög nivå

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens aktivitetsutveckling. Mellan den 4 och den 21 mars 2019 intervjuades 600 företagare och företagsledare i pri­vata företag med minst en anställd.

Jämfört med många andra studier av ekonomiska förväntningar bör observeras att SKOP:s företagsstudier viktas efter antal företag i respektive storleksklass. Det innebär att de mindre företagen har störst inverkan på totalresultaten. De mindre företagen sva­rar för en stor andel av de nya jobben i Sverige och därmed för den ekonomiska till­växten. Ladda ner hela rapporten här Företagens ekonomiska förväntningar, 26 mars 2019

« Tillbaka