Hushållens ekonomiska förväntningar, 3 juli 2018

2018 -07- 03

kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

  • De ekonomiska förväntningarna samvarierar med politisk preferens
  • Pessimisterna dominerar bland borgerliga sympatisörer och sverigedemokrater
  • Pensionärer pessimistiska om den egna hushållsekonomin
  • Fallande trend för förväntningar om ekonomisk utveckling i Sverige
  • Trots högkonjunktur: ekonomiska förväntningar talar emot Socialdemokraterna i riksdagsvalet
  • Fortsatt och ökad pessimism om Sveriges ekonomi
  • 39,3 procent befarar att Sveriges ekonomi skall försämras – 21,2 procent tror på förbättring

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens ekonomiska förväntningar. Under perioden mellan den 8 maj och den 18 juni 2018 intervjuades drygt 1.200 personer i åldern 18 till 84 år.

Ladda upp hela rapporten här Hushållens ekonomiska förväntningar, 3 juli 2018

« Tillbaka