Företagens ekonomiska förväntningar, 29 november 2017

2017 -11- 29

– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

 

  • Företagen tror att högkonjunkturen varar fram till nästa års valupptakt
  • Vartannat företag (47 procent) planerar för ökad efterfrågan på 6 månaders sikt
  • Det sker från en hög aktivitetsnivå, trots liten minskning jämfört med i våras
  • Historiskt hög efterfrågan på arbetskraft
  • Störst efterfrågan på arbetskraft sedan hösten 2011

 

Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens aktivitetsutveckling. Mellan den 6 oktober och den 14 november 2017 intervjuades 600 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd.

Ladda upp hela rapporten här Företagens ekonomiska förväntningar, 29 november 2017

« Tillbaka