Företagens ränteförväntningar, 7 februari 2017

2017 -02- 14

– kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Efter 2 år med negativ reporäntan:

Företagen har inte trott på den uthålliga negativa reporäntan

Företagen har hela tiden legat före riksbanken i förväntningar om räntehöjningar

En stor majoritet tror nu att räntorna är högre om ett år

Små och stora företag gör ungefär samma bedömning på ett års sikt

Många främst mindre företag befarar högre räntor redan om tre månader

Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens ränteförväntningar. Mellan den 9 december 2016 och den 16 januari 2017 intervjuades 600 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd.

Ladda ner hela rapporten här Företagens ränteförväntningar, 7 februari 2017

« Tillbaka