Företagens ränteförväntningar, 26 oktober 2016

2017 -02- 09

– kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

 

Inför riksbankens penningpolitiska möte:

Sjunkande ränteförväntningar hos företagen

En majoritet tror fortfarande att räntorna är högre om ett år

Men fler än tidigare tror på oförändrade räntor om 12 månader

Fler tror att räntehöjningarna skjuts på framtiden

Nästan alla tror att räntorna är oförändrade om tre månader

Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens ränteförväntningar. Mellan den 10 och den 26 oktober 2016 intervjuades cirka 450 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd.

Ladda upp hela rapporten här Företagens ränteförväntningar, 26 oktober 2016

« Tillbaka