Företagens pris- och inflationsförväntningar, 9 februari 2017

2017 -02- 14

– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Stigande inflationsförväntningar i de svenska företagen

Uppåtriktad trend för uppfattningen om den genomsnittliga prisutvecklingen i Sverige

Men en majoritet av företagen tror fortfarande på oförändrad svensk prisstegringstakt

Många företag befarar att de egna priserna inte kan matcha prisutvecklingen

Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens pris- och inflationsförväntningar. Mellan den 9 december 2016 och den 16 januari 2017 intervjuades 600 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd.

Ladda ner hela rapporten här Företagens pris- och inflationsförväntningar, 9 februari 2017

« Tillbaka