Företagens löneförväntningar, 17 februari 2017

2017 -02- 17

– kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

En majoritet av företagen tror på oförändrad löneökningstakt i Sverige

Förväntningarna för hela arbetsmarknaden ligger i stark uppåtriktad trend

SKOP:s förväntansindex på historiskt hög nivå

Men många tror att de kan hålla emot lönekraven i det egna företaget

I synnerhet många av de minsta företagen tror att de kan bromsa löneökningstakten

Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens löneförväntningar. Mellan den 9 december 2016 och den 16 januari 2017 intervjuades 600 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd.

Ladda ner hela rapporten här Företagens löneförväntningar, 17 februari 2017

« Tillbaka