Medborgardialog om klimatet
Datainsamlingen har avslutats.
Om du har några frågor kan du skicka ett e-brev till SKOP, epost undersokning@skop.se.