Sök bland SKOP:s ekonomiska undersökningar
Sök bland SKOP:s ekonomiska rapporter
Sök bland SKOP:s övriga rapporter

rapporterna:

Hushållens inflationsförväntningar, 25 mars 2021

2021 -03- 25

kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker   Inflationsförväntningar under Coronapandemin Färre hushåll tror på långsam prisökningstakt Hushållens genomsnittliga inflationsförväntningar vänder uppåt 37,3 procent befarar att matpriserna skall öka snabbare 30,1 procent befarar att bostadskostnaderna skall öka snabbare Matpriserna är …

Hushållens förväntningar om börsutvecklingen, 23 mars 2021

2021 -03- 23

 kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Hushållens börsförväntningar når historiskt hög topp SKOP:s förväntansindex på högsta nivån sedan våren 2010 Börsförväntningarna på den nivå där börsen brukar vända ned till Bear Market Men börsen och samhällsekonomin saknar erfarenhet av …

Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 18 mars 2021

2021 -03- 18

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Fortsatt djup pessimism om arbetslösheten Trots hög arbetslöshet – en stor majoritet befarar ytterligare ökad arbetslöshet 17,2 procent tror att arbetslösheten skall minska Starkast pessimism utanför storstadsområdena   Det visar SKOP:s senaste undersökning …

Hushållens ekonomiska förväntningar, 11 mars 2021

2021 -03- 11

kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker   Fortfarande dominerar pessimisterna (57,4 procent) när det gäller Sveriges ekonomi Men pessimismen ligger i en avtagande trend Starkt samband mellan coronastrategin och framtidstron för landets ekonomi En stor majoritet (73,7 procent) räknar …

Metodbeskrivning tele-SKOP riks februari 2021

2021 -03- 09

Ladda upp rapporten här Metodbeskrivning tele-SKOP riks, februari 2021

Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden, 5 mars 2021

2021 -03- 09

kommentar av SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker   Hushållen räknar med förstärkt och förlängt bostadsprisrally Många tror att bästa köptidpunkt är nu Uppåtskruvad prisspiral Få tror att det lönar sig att vänta med bostadsköp Bostadsmarknaden lever för närvarande sitt …

SKOP:s kommunala väljarbarometer, 5 mars 2021

2021 -03- 09

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Utdragen nedåtriktad trend för Socialdemokraterna Utmanas av Moderaterna om positionen som största parti Liberalerna starkare kommunalt än i rikspolitiken Sverigedemokraterna betydligt svagare kommunalt än i rikspolitiken De fyra borgerliga f.d. allianspartierna är tillsammans …

Sida 1 av 212