Sök bland SKOP:s ekonomiska undersökningar
Sök bland SKOP:s ekonomiska rapporter
Sök bland SKOP:s övriga rapporter

rapporterna:

Bostadsmarknaden normaliserad trots fortsatt coronahot, 19 augusti 2020

2020 -08- 19

kommentar av SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker   Bostadsmarknaden helt normaliserad trots fortsatt coronahot All time high för att nu är bästa köptillfälle Bara 20 procent tror att det lönar sig att vänta ett halvår 42 procent tror att …

Hushållens inflationsförväntningar, 18 augusti 2020

2020 -08- 18

kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker   Efter månaders erfarenhet av coronapandemin Hushållens genomsnittliga inflationsförväntningar vänder uppåt Allt färre tror på långsammare prisökningar Matpriserna driver fortsatt upp genomsnittliga inflationsförväntningar 44,9 procent befarar att matpriserna ökar snabbare under det kommande …

Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden, 12 augusti 2020

2020 -08- 12

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Nattsvart pessimism om den svenska arbetsmarknaden 83,9 procent befarar ytterligare ökad arbetslöshet 37,5 räknar med att arbetslösheten skall öka mycket Oron är störst bland Sverigedemokraternas sympatisörer   Det visar SKOP:s senaste undersökning av …

Hushållens ekonomiska förväntningar, 10 augusti 2020

2020 -08- 10

kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker   Stor majoritet är fortsatt pessimistisk om Sveriges ekonomi Pessimismen har trots allt börjat avta Färre än tidigare befarar att ekonomin skall försämras mycket Men pessimismen fortfarande starkare än under finanskrisen Åter fler …

Väljarbarometer, 6 augusti 2020

2020 -08- 06

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker   Coronapandemins effekter på partisympatierna klingar av Socialdemokraterna backar till nivån för 2018 års valresultat Utvecklingen följer ett vanligt krismönster Sverigedemokraterna har ännu inte återhämtat coronaraset Moderaterna i uppåtriktad trend Regeringsunderlaget tappar stöd Både …