Metoder

Metodutveckling

SKOP arbetar mycket med att ta fram nya metoder och vidareutveckla befintliga för att hela tiden tillvarata de bästa möjligheterna som står till buds för att beskriva verkligheten. Grunden för detta arbete är en kompetent analysenhet med ekonomisk, sociologisk och metodologisk kompetens, en lång erfarenhet av att genomföra undersökningar samt en gedigen kännedom om samhällets organisation och utveckling. SKOP har vetenskaplig kompetens inom bland annat sociologi och ekonomi.

SKOP arbetar med många olika metoder för urval och datainsamling. Olika undersökningsbehov ställer olika krav på den som skall genomföra undersökningen och det finns ingen generell metod som är bäst för alla situationer. Ibland är det bäst med postala enkäter, ibland med telefonintervjuer, ibland med besöksintervjuer, ibland med klassrums-enkäter, ibland med på-plats intervjuer, ibland med webbenkäter.

SKOP arbetar med en stor uppsättning metoder och rekommenderar den som är bäst för olika  specifika undersökningsbehov.